Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 52
Faaliyetleri
Faaliyetleri

 

Afet risk ve zararlarının azaltılması konularında toplumun bilinçlenmesi, kamu ve yerel yöneticilerle özel sektöre yönelik çalışmalar yapılması, İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Afet ve Acil Durum Anabilim Dalı ile koordineli olarak ulusal ve uluslararası düzeyde afet ve acil durum yönetimi eğitim program ve uygulama projelerinin yürütmesini amaçlanmaktadır.

 

 

 

  Belgeler   

Faaliyet 2011-2012

  İlgili Sayfalar  

Eğitimler
Danışmanlık Hizmetleri
İTÜ Afet Yönetimi Zirvesi
Konferans/Seminer