Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 47
Faaliyetleri  › Eğitimler
Eğitimler

 

İTÜ Afet Yönetim Merkezi 2001'den beri özel sektör, kamu kurum ve STK'lara eğitimler vermektedir.


VERİLEN EĞİTİMLER

UZMANLIK ALANLARI

Tehlike ve Risk Analizi
Zarar Azaltma Planlaması
Acil Durum Tatbikat Yöntemleri
Afete Dirençli Toplum Oluşturma
Olay Komuta Sistemleri
Bağış Yönetimi 
Kaynak Yönetimi
Gönüllü Kaynaklar
TAME- Toplum Acil Müdahale Ekipleri
Afet Yönetiminde Politikalar

 

İLERİ AFET YÖNETİMİ UZMANLIK ALANLARI

Afet Yönetiminde İletişim Teknolojileri
Deprem Risk Yönetimi
Risklere dayalı Kentsel Planlama
Terörizm
Okullarda Afet ve Acil Durum Yönetimi
Bina Güvenlik Sistemleri
Endüstriyel Tesislerde Afet Yönetimi
Deniz Ulaşımında Acil Durum Yönetimi
Havaalanı Acil Durum Yönetimi
CBS Temelli Acil Durum Veri Tabanı- HAZTÜRK
Enkaz Yönetimi
Yangın Risk Yönetimi
Hidrometeorolojik Afetler ve Risk Yönetimi
İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi
Toplumsal-cinsiyete Dayalı Risk Yönetimi

 

  İlgili Sayfalar  

Verilen Eğitimler