Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 47
AFET YÖNETİM MERKEZİ
AFET YÖNETİM MERKEZİ
İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ulusal düzeyde çalışmalar yapmak, danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, Türkiye’deki kamu, özel kuruluşlar ve halk için eğitimler vermek üzere 2001'den beri faaliyette bulunmaktadır.  Merkez doğal ve insan kaynaklı afet yönetiminin zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme evrelerine yönelik yürüttüğü projelerle bir afet kenti olan İstanbul ve bölge çapında hizmet vermeyi, komşu ülkelerle ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.