Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 48
Yayınlar  › Eğitim Yayınları
Eğitim Yayınları
No 1 Acil Durum Yönetimi İlkeleri

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş
Acil Durum Yönetiminin Dört Evresi
Koordinasyon
Uygulama
No 2 Acil Durum Planlaması
Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
Tehlike Analizi
Ana Planın Geliştirilmesi
Ekler Ve AçıklamalarNo 3 Acil Durum Planlama Araçları

Yetki Alanını Karşılaşabileceği Tehlikelerin Tanımlanması
Tahliye Planlanması
Temel Müdahale Tesislerinin Yer seçimi
Acil Durum Sonrası Müdahale Planlaması

Sonraki Adımlar
EklerNo 4 Acil Durum Yönetim Merkezi
ADYM ni Tasarımı
ADYM nin Yönetimi
ADYM nin Operasyonu
ADYM nin SOP ları Üzerinde Uygulamalar ve DeğerlendirmelerNo 5 Olay Komuta Sistemi
Organizasyon ve Personel
Acil Durumlar ve Olaylar için Organizasyon
Olay ve Eylemler için Planlama
Kaynak YönetimiNo 6 Zarar Azaltma İlkeleri El Kitabı
Zarar Azaltmanın Gerekliliği
Zarar Azaltma Stratejileri
Zarar Azaltmaya Yönelik Çalışmalardaki Sorumluluk ve Kaynaklar
Zarar Azaltmaya Yönelik Program OluşturmaNo 7 Acil Durum Yöneticileri İçin Zarar Azaltma Yöntemleri
Acil Durum Yöneticisinin Zarar Azaltmaya Yönelik Çalışmalardaki Rolü
Afetlere Hazırlıklı Toplum Oluşturulması
Zarar Azaltma Çalışmaları için İmkanların Belirlenmesi
Risklerin Belirlenmesi ve Zarar Azaltma Yöntemlerinin Belirlenmesi
Zarar Azaltama Çalışmaları için Kaynakların Belirlenmesi
Zarar Azaltama Çalışmaları için Planın Hazırlanması ve Sürdürülmesi
Afet Sonrası Zarar Azaltamaya Yönelik Örnek UygulamaNo 8 Afet Tatbikatlarına HazırlıkNo 9 Egzersiz ve Tatbikat Tasarımı
Toplum Egzersiz ve Tatbikat Programı
Egzersiz ve Tatbikat Geliştirme Süreci
Egzersiz ve Tatbikat Tasarım Aşamaları
Masabaşı Egzersizi
İşlevsel Tatbikat
Gerçek Boyutta Tatbikat
Tatbikat Değerlendirilmesi
Egzersiz ve Tatbikatların Çoğaltılması
İşlevsel Tatbikatın Yapılandırılması
İşlevsel Tatbikatı Tasarlamak
İşlevse Tatbikatı YürütmekNo 10 Afete Dirençli Toplum Oluşturma Seferberliği
Seferberliğin İçeriği ve İlgili Örnekler
Güzelbelde Simülasyonu
İşbirliği ve Simülasyonun Gözden Geçirilmesi
Kullanılan Araç ve TekniklerNo 11 Gönüllü Kaynakların Geliştirilmesi
Neden Gönüllü Kaynaklar
Program Planlanması
Eleman Arama ve Yerleştirme
Oryantasyon ve Eğitim
Üst Denetim ve Değerlendirme
Özel DurumlarNo 12 Acil Durumlarda Basın ve Halkla İlişkilerin İlkeleri
Acil Durum Yönetimi Basın Sözcüsü
Medya Nedir
Basın Sözcüleri için Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi
Gruplara Konuşma
Haber Röportajı ve Basın Toplantıları
Bilinçlendirme Kampanyaları
Acil Durumlarda Halkın Bilgilendirilmesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdahale Uygulaması
Acil Durum Basın ve Halkla İlişkilerin Planlanması
Haber Medyası Paneli
Grup ÇalışmasıNo 13 Toplum Acil Müdehale Ekipleri (TAME)
Afete Hazırlık
Yangın Söndürme
Acil Tıbbi Operasyonlar
Hafif Arama Kurtarma Operasyonları
Afet Psikolojisi ve Ekip OrganizasyonuNo 14 Acil Durum Yönetimi Operasyonları
Acil Durum Yönetimine Genel Bir Bakış
Müdahalede Devletin ve İllerin Rolü
ADYM nin Rol veOrganizasyonu
Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmaları
ADYMnin Psikolojik ve Sosyal Ortamı
ADYM içinde Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması
ADYMde Brifing Düzenlenmesi
Kitlesel Korunma / Barınma
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
İyileştirme Operasyonları
Kaynak Yönetimi Faaliyetleri
ADYM Organizasyonu
ADYM nin İç ve Dış İletişimiNo 15 Proceedings of the Workshop on The Restructuring of Turkish Fire Brigades under the light of International ExperiencesNo 16 Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli

Proje Amaç ve İçeriği
Farklı Ülkelerdeki Acil Durum Yönetim Modellerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi
Ülkemizde Uygulanan Mevzuatın Değerlendirilmesi
Genel Yaklaşımlar ve Değerlendirme
Model Önerisi
No 17 Türk İtfaiye Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması

Uluslar arası Göstergeler
Genel Sorunlar
İlkeler

İşlevler
İtfaiye İdaresi İçin Model ÖnerileriNo 18 15-20 Kasım 2003 Terörist saldırıları Afet Yönetim Değerlendirilmesi ve Öneriler


No 19 Disaster Management Perspective of Terrorist Attacks in Istanbul on Nov. 15&20,2003No 20 Eğitim Kurumları için Acil Durum Planı Klavuzu

Okullar için Afet Mevzuatı
Risk ve Tehlikeler Maruz Kalma Analizleri
Genel Durum ve Hazırlıklar
Acil Durum Servisleri
Standart Operasyon Prosedürleri ve Kontrol Listeleri
Psikolojik Planlama ve Destek
Eğitim ve Tatbikatlar
Malzeme Araç ve Gereçler
Kitaplar hakkında daha fazla bilgi için merkezimizle iletişim kurunuz.