Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 45
AFET YÖNETİM MERKEZİ

Yönetim

FEMA Sertifikalı AYM Üyeleri

Faaliyetleri
  Eğitimler
    Verilen Eğitimler
  Danışmanlık Hizmetleri
  İTÜ Afet Yönetimi Zirvesi
    Basında Afet Yönetimi Zirvesi
    Fotoğraflarla Afet Yönetimi Zirvesi
  Konferans/Seminer

Yayınlar
  AYM Kütüphanesi
  Eğitim Yayınları
  Yayınlar

AFAD
  Komisyon 5
  AFAD Sınavları

Erişim ve Ulaşım